Kiến thức ngân hàng cần thiết dành cho mọi người

Ngân hàng là gì? Các hoạt động của ngân hàng được diễn ra như thế nào? Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn những kiến thức ngân hàng chi tiết và đầy đủ nhất.

1. Ngân hàng là gì?

Ngân hàng là một định chế tài chính, được cấp phép nhận tiền gửi và cho vay. Đồng thời ngân hàng cũng là nơi cung cấp các dịch vụ tài chính như: quản lý tài sản, trao đổi tiền tệ và ký gửi an toàn.

2. Nhiệm vụ của ngân hàng.

Tất cả các ngân hàng đều có các nhiệm vụ cơ bản như sau:

Huy động vốn.

Huy động vốn bao gồm các hoạt động chính như sau:

 • Khai thác và nhận tiền gửi từ các cá nhân, tổ chức và tổ chức tín dụng khác trong nước và quốc tế dưới các hình thức: tiền gửi không xác định kỳ hạn, tiền gửi xác định kỳ hạn và một số loại tiền gửi khác bằng vnd hoặc ngoại tệ.
 • Phát hành các chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu, kỳ phiếu và các loại giấy tờ có giá khác để huy động vốn từ các cá nhân tổ chức trong và ngoài nước.
 • Tiếp nhận các nguồn vốn tài trợ và vốn ủy thác từ Chính phủ, chính quyền địa phương và các tổ chức kinh tế, cá nhân trong và ngoài nước.
 • Vay vốn từ các tổ chức tài chính, tín dụng khác tại Việt Nam và các tổ chức tín dụng nước ngoài, khi được tổng giám đốc cho phép bằng những văn bản có giá trị pháp lý.
 • Huy động vốn bằng các hình thức khác theo quy định.
 • Vốn huy động có thể là tiền, vàng, kim cương và các công cụ tài chính khác theo quy định.

Cho vay.

Ngân hàng có thể thực hiện cho vay với những gói vay ngắn hạn, trung hạn hoặc dài hạn theo quy định.

Kinh doanh ngoại hối.

Kinh doanh ngoại hối là các hoạt động huy động vốn, cho vay, mua – bán ngoại tệ, thanh toán quốc tế, thực hiện bảo lãnh, chiết khấu, tái chiết khấu bộ chứng từ và các dịch vụ ngoại hối khác, theo các chính sách và quy định của Ngân hàng nhà nước và chính phủ.

Cung cấp các dịch vụ thanh toán và ngân quỹ gồm:

 • Cung cấp các phương tiện thanh toán.
 • Cung cấp các dịch vụ thanh toán trong nước.
 • Cung cấp các dịch vụ thu hộ – chi hộ.
 • Cung cấp các dịch vụ thu và phát tiền mặt cho khách hàng.
 • Cung cấp các dịch vụ thanh toán khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Kinh doanh các dịch vụ ngân hàng khác.

Các dịch vụ ngân hàng khác bao gồm: phát triển mặt; mua – bán vàng bạc, tiền tệ; máy rút tiền tự động – ATM, dịch vụ thẻ; két sắt, nhận bảo quản, cất giữ thương phiếu và các loại giấy tờ có giá trị khác; nhận uỷ thác cho vay của các tổ chức tài chính – tín dụng; đại lý cho thuê TC, chứng khoán… và các dịch vụ ngân hàng khác được Nhà nước cho phép.

Cầm cố, chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá trị ngắn hạn khác theo quy định.

 • Bảo lãnh vay, thanh toán, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh đảm bảo chất lượng sản phẩm, bảo lãnh hoàn thanh toán, bảo lãnh đối ứng và các hình thức khác. Bảo lãnh các ngân hàng khác cho các tổ chức, cá nhân trong nước.
 • Kinh doanh vàng bạc, đá quý theo quy định.
 • Tư vấn tài chính & tín dụng cho khách hàng.
 • Tư vấn khách hàng xây dựng dự án.
 • Thực hiện hạch toán đúng & phân phối thu nhập theo quy định.
 • Thực hiện kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán nội bộ trong việc chấp hành thể lệ, chế độ nghiệp vụ.
 • Tổ chức phổ biến, hướng dẫn và triển khai thực hiện các cơ chế nghiệp vụ và văn bản pháp luật của Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước liên quan đến hoạt động của các chi nhánh.

Xem thêm danh sách các ngân hàng tại:

Nghiên cứu, phân tích kinh tế liên quan đến tiền tệ và tín dụng.

Chấp hành đầy đủ các báo cáo, thống kê theo chế độ quy định và theo yêu cầu đột xuất của Tổng giám đốc.

3. Đặc điểm của hoạt động ngân hàng.

Các hoạt động trong ngân hàng thường sẽ có những đặc điểm cơ bản như sau:

 • Lấy tiền tệ làm đối tượng kinh doanh trực tiếp.
 • Hoạt động ngân hàng do các tổ chức tín dụng thực hiện.
 • Chủ thể quản lý là ngân hàng nhà nước.
 • Mọi hoạt động của ngân hàng được điều chỉnh bằng luật ngân hàng.
 • Các hoạt động của ngân hàng mang tính đặc thù, rủi ro cao, khó quản lý và giám sắt.

4. Hệ thống ngân hàng

Hệ thống ngân hàng Việt Nam gồm có:

Ngân hàng.

 • Ngân hàng thương mại( thương mại nhà nước, thương mại cổ phần…)
 • Ngân hàng chính sách.
 • Ngân hàng hợp tác quỹ tín dụng
 • Ngân hàng khác.

Tổ chức tín dụng gồm: công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính

Quỹ tín dụng nhân dân.

Tổ chức tài chính vi mô

5. Các loại hình ngân hàng tại Việt Nam hiện nay.

Hiện nay, Việt Nam đang có các loại hình ngân hàng như sau:

 • Ngân hàng chính sách xã hội.
 • Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
 • Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
 • Ngân hàng thương mại.
 • Ngân hàng trung ương.

Trên đây là những kiến thức cơ bản về ngân hàng. Hy vọng với những kiến thức ngân hàng trên, bạn đã tìm được cho mình những nội dung hữu ích.

Thu Hà (TH)

Tin Liên Quan

Next Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *